Nationaal Vliegprogramma Definitief Concept                           10-11-2021

Gang van zaken: 

Na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma hebben de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend. Het NPO bestuur heeft die voorstellen en amendementen verwerkt in een nieuw concept en dat concept besproken met de afdelingen in een informele digitale bijeenkomst op 10 november. Dit heeft geresulteerd in een definitief concept voorstel voor het Nationaal vliegprogramma wat is bijgevoegd. Klik hier voor het hele artikel + vliegprg.

Bureau NPO.