Richtlijnen betreffende covid 19 na 25 september.


De wettelijke richtlijnen na 25 september 2021 zijn voor ons verenigingslokaal als volgt. Een ieder die ons lokaal betreedt moet kunnen aantonen dat zij volledig tegen corona gevaccineerd is ofwel corona heeft gehad. Dit kan middels de corona app dan wel schriftelijk. Tevens dient men een identificatiebewijs kunnen tonen . Bovengenoemde werkwijze is door de overheid
voorgeschreven en zal door de vereniging zelf gecontroleerd moeten worden. De gemeente zal controleren of hier goed invulling aan wordt gegeven en waar nodig verbaliseren indien hier geen of onvoldoende invulling aan wordt gegeven. Deze maatregelen gelden voor alle verenigingsactiviteiten, zoals de Bingo maar ook de verenigingsavonden. Er zal bij elke activiteit iemand worden aangewezen die dit moet gaan controleren, het is een wettelijke maatregel die ons wordt opgedragen en dus zullen moeten naleven. Wanneer u niet in het bezit bent van bovenstaande bewijzen kom dan niet naar ons verenigingsgebouw, want bij controle is de bekeuring niet mis. En zoals u wellicht weet is dit in het hele land verplicht en dus ontkomen
wij er ook niet aan. Houdt u dus hieraan en ga vooral geen incidenten veroorzaken door toch te komen als u niet bezit bent van bovenstaande bewijzen. Verder is er na 25 september de 1,5 meter regel afgeschaft dus kunnen er weer een heel aantal meer mensen in de zaal.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het bestuur van P.V. Den Helder.
Marijn van Geel
Voorzitter.