Stand van zaken NPO Cloud                                                       23-10-2022

Historie van de NPO Cloud,
De NPO Cloud vindt zijn oorsprong in het NPO Beleidsplan welke is behandeld in de NPO Ledenraad van 28 november 2020.  De kosten van de NPO Cloud waren onderdeel van de NPO begroting voor 2021. Na goedkeuring door de NPO Ledenraad is de uitvoering ter hand genomen. De NPO Automatisering Commissie heeft het selectie proces uitgevoerd en heeft in april 2021 haar definitieve aanbeveling gedaan aan het NPO bestuur. De firma Aquadis is gekozen als leverancier. Deze firma werkt al jaren voor de NPO en heeft eerder de ringen- en
ledenadministratie gebouwd voor de NPO. In juni 2021 is begonnen met de bouw van de NPO Cloud.

Lees hier verder.....