Beste sportvrienden en – vriendinnen,

Gisteren is er overleg geweest binnen de Attractiecommissie over de gang van zaken en de dingen die staan te gebeuren. De Attractiecommissie kan – mede dankzij de medewerking van de contactpersonen en penningmeesters van de verenigingen- , terug kijken op een goed verlopen wedstrijdseizoen 2023 voor wat betreft de verdeling van de prijzen en de inschrijving en afwikkeling van alle HWH deelnames.  We gaan van 24 november tot en met 8 december 2023 onze derde internetveiling organiseren via Duiven.net. Daarover volgt kort van tevoren van onze kant nog een herinnering en informatie hoe je daaraan kunt deelnemen. In deze herinnering zal bij elke schenking worden aangegeven wat deze verder inhoudt (kwekers, laat jong, zomerjong, eerste ronde, in overleg, enz. ) Dat gebeurt nog uitgebreider op Duiven.net. Daar zal bij elke bon een toelichting worden gegeven over de schenker, de prestaties en de spelsoort(en). In de bijlage (Klik Hier) zien jullie de namen van de liefhebbers die hun medewerking hebben verleend. Een prachtige lijst van topliefhebbers uit Kring 1. Fijn om te lezen en waarvoor uiteraard onze dank aan de schenkers. We gaan ook komend jaar weer proberen om zoveel mogelijk liefhebbers hiervan plezier te laten hebben. Om te beginnen op de feestelijke kampioenenhuldiging van 3 februari. Die vind opnieuw plaats in Den Helder omdat zij als enige aan alle voorwaarden kunnen voldoen, en dat ook de afgelopen keer uitstekend hebben georganiseerd. Door het wegvallen van AZV is er naar vervanging gekeken in de regio Alkmaar, en is er vanuit SVA positief gereageerd maar in onderling overleg is besloten dat daaraan toch teveel haken en ogen zaten. Jammer dat het systeem van Den Helder- Alkmaar- Den Helder enz. niet is gelukt. Er komt nog een uitgebreide uitnodiging met informatie over het programma en de locatie. Verder hebben we nog naar de stand van zaken rondom de financiën gekeken. Dat is keurig geregeld. Er is een klein positief saldo, omdat de rest van de gelden  - zoals het hoort-, is besteed ten bate van de liefhebbers: de bloemen, de attractieprijzen, de Derby Jong,  en de eerdere kampioenenhuldiging. In het voorjaar volgt het overleg met alle contactpersonen van de verenigingen inclusief de begroting en de gebruikelijke kascontrole. Die datum wordt nog gepland. Begin volgend jaar volgt ook een bericht aan de penningmeesters over het overmaken van de kringcontributie (3,50 per lid.)

Tot zover het bericht van de Attractiecommissie van Kring 1.

Mede namens Nico Vrasdonk en Wim Ruiten

Vriendelijke groet,

Peter Witte