Nieuwsbrief April 2022

 

Seizoen 2022 staat op het punt van beginnen.

Beste liefhebbers in Noord-Holland.

Het seizoen staat weer voor de deur.
En als we eenmaal gestart beginnen ook al snel de dagfondvluchten en korte tijd later de overnacht en ZLU vluchten.
Kortom, het is tijd om uw contributie voor de Fondclub Nood Holland te betalen om lid te worden of te blijven.

Wat biedt de Fondclub u:
Om te beginnen een mooi programma voor ieder wat wils, met 6 dagfond, 5 overnacht, 6 Zlu en 3 jonge duiven vluchten, met daaraan verbonden mooie kampioenschappen.

Dit jaar gaan we een totaalbedrag van 5000,- vervliegen aan GRATIS geldprijzen!!

Op IEDERE vlucht in alle categorieën  maakt u eerstgetekende kans op zo een prijs.
Het enigste wat u moet is lid worden!


Uitreiking van de prijzen in contanten op onze feestmiddag/avond in november in hotel/restaurant "De Prins " te Westzaan, waar de winnaars en kampioenen in het zonnetje worden gezet. Aansluitend een gratis prachtig buffet en vooral veel gezelligheid.

Op de website kunt u de meldingen van de aankomsten op de marathonvluchten volgen. Onze website wordt altijd bijgehouden en alle nieuwtjes kunt u volgen. Zie het programma en de oefenvluchten.

Wat moet u doen om lid te worden van deze actieve vereniging waarvan iedereen die de duivensport een warm hart toedraagt, lid zou moeten zijn? Laten wij gezamenlijk in stand houden wat ons bindt.

Als u nog niet heeft betaald maak dan vandaag nog 20 euro over naar de rekening van de Fondclub Noord-Holland  rekening NL 45 INGB 0002433231, met vermelding van uw lidnummer en u hoeft verder nergens meer op te letten. U doet automatisch mee voor de geldprijzen en komt u in de uitslag.

Doe mee en geniet van dit prachtige onderlinge spel en maak kennis met andere liefhebbers tijdens onze gezellige feestavond. Voor nadere info zie onze site of u belt gewoon even met een van onze bestuursleden.
Voor de bestaande leden geldt: Maak uw contributie over voor 15 mei en doe weer mee!  

Word  lid van de Fondclub en maak nu, doch uiterlijk 1 mei, € 20,- over op girorekening NL45 INGB 0002 4332 31
 t.n.v.: Fondclub Noord-Holland, Heemskerk , onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *)

* voor combinaties geldt dat alle leden van de combinatie € 20,- betalen.

Oefenvluchten

Voorlopig programma 2022

Wo 13-04 Meer (Belgie)
Wo 20-04 Asse Zellik
Wo 27-04 Quievrain
Wo 04-05 Quievrain
Wo 11-05 Roye
Wo 18-05 Roye
Wo 25-05 Roye

2de toer :

Wo 04-08 Meer (Belgie)
Wo 11-08 Asse Zellik
Wo 18-08 Asse Zellik
Wo 25-08 Quievrain
Wo 01-09 Roye
Wo 08-09 Roye

Inkorven op dinsdagavond.

Let op: Houd U aan de regels die gesteld worden door de faciliterende vereniging.

Zaanstreek-Noord Wormerveer:
Tussen 19.30 en 20.30 uur.(NIET EERDER KOMEN).

U moet wachten op het grote parkeerterrein tot u een seintje krijgt dat u verder mag komen.

Ent verklaring verplicht.

Gevolgen nieuwe verordening 2020/688 voor het transport van duiven

Door Stephan Göbel (dierenarts) en Leo van der Waart

Zoals inmiddels misschien al wel bij u bekend is, geldt er in de Europese Unie sinds afgelopen oktober een nieuwe verordening (2020/688) omtrent het transport van dieren tussen de verschillende lidstaten van de EU.

Samengevat betekent dit wanneer u duiven via één of meerdere grenzen tussen EU-lidstaten wilt (laten) transporteren, u dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Alle duiven die u wilt transporteren dienen 21 dagen (3 weken) vóór transport in quarantaine te gaan (dit kan op een centraal punt of bij de liefhebber thuis).
     
  • Wanneer u de duiven vanuit Nederland gaat vervoeren naar een andere EU-lidstaat dient u een exportkeuring aan te vragen bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit). Dit kan via deze link. Meer informatie over de keuringen vindt u hier
     
  • Wanneer de duiven in orde bevonden worden door de dierenarts van de NVWA zal er een TRACES-certificaat afgegeven worden met daarop de gegevens omtrent het transport. Dit certificaat dient de duiven tijdens het transport te vergezellen.
     
  • De duiven dienen tevens voorzien te zijn van een geldige entverklaring tegen paramyxovirose (anders wordt er geen TRACES-certificaat afgegeven).

Voorbeeld
Om u een idee te geven van hoe deze nieuwe wetgeving toegepast zal worden volgt hieronder een voorbeeld:

Een Nederlandse liefhebber gaat naar een duivenbeurs in België. Hij koopt daar duiven. Deze duiven dienen na het sluiten van de koop door de verkoper mee terug naar huis genomen te worden en 21 dagen in quarantaine gehouden te worden. Vervolgens mogen, nadat het FAVV (vergelijkbaar met de NVWA in Nederland) een exportkeuring heeft uitgevoerd bij de verkoper en de duiven in orde bevonden zijn, de duiven getransporteerd worden naar hun bestemming in Nederland.

Uitzondering voor wedvluchten
Voor wedvluchten met duiven is door de EU een uitzondering gemaakt onder de noemer ‘sportevenement’ en gaat bovenstaande niet op. Echter als één van uw duiven verloren gaat tijdens de vlucht en gemeld wordt in een andere EU-lidstaat is deze quarantaineplicht wel van kracht. De duif die u op wilt halen, zal dus eerst 21 dagen in quarantaine moeten blijven en er zal wettelijk gezien een TRACES-certificaat aangevraagd moeten worden om de duif weer naar Nederland te kunnen vervoeren.

Het zelf africhten van uw duiven over de grens wordt ook gezien als ‘sportevenement’ en heeft dus géén quarantaineplicht. Wel dient u een zogenaamde eigenverklaring ingevuld te hebben en deze samen met een entverklaring tegen paramyxovirose bij u te hebben. Deze eigenverklaring zal op korte termijn te downloaden zijn op www.duivensportbond.nl.

Wij willen u via deze weg informeren over hoe de huidige wetgeving in elkaar steekt zodat u niet voor verassingen komt te staan als u van plan bent duiven over de grens te vervoeren.

Hallo allemaal,                                                                                                Den Helder 28-03-2021

Hier even een berichtje betreft het doorgeven van het aantal in te korven duiven.
U geeft het aantal duiven op voor woensdagavond 19:00 uur bij een vrijdag inkorving.
U geeft het aantal duiven op voor dinsdagavond 19:00 uur bij een donderdag inkorving.
We moeten de aantallen duiven(Boxen) dan doorgeven aan de afdeling….          

Opgave kan op 3 verschillende manieren:

1e  Bij ons op de website, u dient hier wel voor in te loggen om nep opgaves te weren.
Na te hebben ingelogd gaat u naar de HOME pagina en bij ‘inschrijven aantal duiven’ kunt u uw duiven opgeven. Op de HOME pagina kunt u bij ‘bekijken inschrijvingen’ uw opgave controleren.

2e  Opgaven duiven via de P.v. Den Helder App.

3e  Opgaven duiven bij Ad. Kolle op telefoonnummer: 06-49757345

Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te doen i.v.m. de mandverdeling.

U krijgt net als vorig seizoen weer een inkorftijd toebedeeld. (Dit op veler verzoek)
Er is dit seizoen wel iets veranderd, het is niet meer zo wie het eerst komt, het eerst de mand in gaat. Dit geld ook voor de (inkorf)commissies.
De volgorde van inkorven wordt random bepaald door de computer, Als de aantallen duiven bekend zijn maken wij een inkorflijst die op de website wordt gepubliceerd en via de app word verstuurd.

Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben horen wij dat graag.


Met vriendelijke groet,

Ad. Kolle & Jan. Scheer                                  

 

Verder willen we jullie een heel sportief en goed seizoen toe wensen, en hou het gezond…..

Beste Leden,

Ons bereiken nog steeds vragen over vrachtduiven en invliegduiven. Hierbij de uitleg/ verschil zoals door NPO gecommuniceerd en aangenomen op ledenraad:

Toelichting bij vrachtduiven en invliegduiven.

Inleiding
Onderstaande toelichting is gebaseerd op besluiten van de Ledenraad van 9 maart 2019. Deze besluiten van de Ledenraad gelden voor alle afdelingen.

Vrachtduiven verboden
Vrachtduiven, d.w.z. duiven die worden ingekorfd op wedvluchten zonder over de inkorfantenne te gaan en dus niet geregistreerd worden zijn ten allen tijde verboden. In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is dit nogmaals met overweldigende meerderheid bevestigd.

Invliegduiven toegestaan
In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is een voorstel aangenomen om invliegduiven toe te staan. Alle of een gedeelte van de ingekorfde duiven mogen als invliegduif meegeven worden. Bij invliegduiven geld dat ze altijd over de inkorfantenne moeten en dus geregistreerd worden. Als alle ingekorfde duiven meegaan als invliegduif dan mag na het inkorven de klok meteen worden vrijgegeven. Als een gedeelte van de ingekorfde duiven als invliegduif meegaan dan gelden de volgende regels.
1. Op niveau 1 (vereniging) moeten alle duiven in concours staan.
2. Vanaf niveau 2 mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het concours op die niveaus worden gehouden
De destijds door het NPO bestuur gegeven toelichting in Op de Hoogte van 12 april 2019 was correct.
Hoe werkt dat nu in de praktijk.
Voorbeeld 1; Een Marathon speler wil al zijn duiven op een midfond vlucht meegeven als training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft aan in zijn klok dat hij enkel invliegduiven heeft. De duiven komen dan nergens op de uitslag en de klok van de liefhebber mag na het inkorven weer worden vrij gegeven.
Voorbeeld 2; Een liefhebber korft op een dagfond vlucht 30 duiven in waarvan 10 marathon duiven die enkel meegaan als training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft aan dat hij op niveau 2 en hoger deelneemt met de eerste 20 getekende duiven. Alleen de eerste 20 getekende duiven komen dan op de uitslagen van niveau 2 en hoger.

NPO-Ledenraad. De belangrijkste gebeurtenis in duivenland was deze week natuurlijk de ledenraad. Door de nog immer geldende beperkingen werd het wederom een enigszins saaie eenakter van drie heren. Iets waar niemand iets aan kan doen, maar ik verlang wel een beetje naar de tijden waarbij Wim Jongh of Geert Schuurmans voor de achtennegenstigste keer de interruptiemicrofoon hanteren, of waarbij een Wiebren van Stralen zijn nuchtere Friese gezond boerenverstand weer kan laten horen. Nu was het meer een “groot Nederlands dictee”, zoals een opmerking in de live chat goed verwoordde.

Ook was het jammer dat de kwaliteit van de verbinding wel eens te wensen overliet. Aanvankelijk dacht ik dat ik er last van had doordat ik nu niet direct om de hoek woon. Het bleek echter ook in Nederland nu niet echt stabiel.

De toon van de vergadering was gelukkig positief. Nog altijd zijn de verhoudingen tussen dit bestuur en de afdelingen goed. Er wordt dan ook best veel tijd ingestoken. Voorafgaand aan de vergadering waren er twee eveneens digitale avonden waarin de punten werden besproken met en toegelicht aan de afdelingen. Op zich is het voor een nieuwsgierige buitenstaander als ik wel jammer dat deze niet via de livestream te zien waren.

Het gaat wat ver om de hele ledenraad in dit weekstuk samen te vatten. Ik zal mij beperken tot wat krenten uit de pap, de agenda was namelijk veel te lang om hier alles te bespreken.

Europese regelgeving. Betere aansluiting bij steakholders lijkt meer dan noodzakelijk. Vooral omdat de EU de regelgeving rond het vervoer van dieren wil aanscherpen ter voorkoming van de verspreiding van dierziektes en epidemieën. Het lijkt erop dat de postduiven een uitzondering zullen vormen in het beleid. Echter zien is geloven. Al bij al lijkt het een voor de duivensport positief resultaat maar er dienen wel enige lessen te worden geleerd. Er bleken te weinig goede relaties en contacten met LNV, de EU, etc. Het vorige bestuur heeft op dit gebied duidelijk steken laten vallen en het nieuwe bestuur probeert samen met andere belangenorganisaties sterker te komen te staan.

De NPO streeft er ook duidelijk na een betrouwbare partner voor de overheid te zijn. Bijvoorrbeeld door een sluitende centrale administratie met alle relevante gegevens van onze duiven. Hiervoor wordt de NPO-cloud ontwikkeld. De verwachting is dat de cloud getest kan worden in Q3/Q4 en daadwerkelijk gebruikt gaat worden in 2022.

De boodschap is duidelijk de duivensport is niet meer de sport van de eenvoudige melker met een hokje achter in de tuin. Als we willen blijven vliegen zullen we aan veel regels moeten voldoen.

Corona/Covid en de seizoenstart: Kort gezegd, “het ziet er goed uit”. De wedvluchten lijken mogelijk indien de avondklok wordt opgeheven en de buitenlandse lossingsvergunningen worden verleend, Belgie heeft hierin een positief signaal afgegeven. Veilige omstandigheden blijven echter noodzakelijk en voorwaardelijk.

Losplaatsenbeleid: Dit beleidsstuk heeft veel tongen losgemaakt. Goede losplaatsen zijn nodig maar zijn alleen mogelijk door goede afspraken met de buitenlandse bonden. Dit om overlast en andere problemen te vermijden. Problemen die worden veroorzaakt door illegale, onaangekondigde of verplaatste lossingen. Het betekent dat er een lossingsvergunning moet worden aangevraagd wanneer bijvoorbeeld een vereniging een vlucht wil organiseren. Lossingen door individuele leden of met een paar maten blijven mogelijk zonder vergunning. Het inkorven in Hank op vrijdagmiddag is overigens veiliggesteld door Afdeling 2.

Eerlijk spel. Ten aanzien van het eerlijke spel staan er veel acties uit. Zo is er nu eindelijk echte duidelijkheid over de invliegduiven. Ook hier faalde het vorige bestuur door het destijds aangenomen voorstel niet duidelijk te verwoorden. Deze duidelijkheid is er nu wel. Op verengingsniveau moeten alle ingekorfde duiven in concours staan. Vanaf het niveau daarboven mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het concours gehouden worden.

Vrachtduiven, die niet over de antenne gaan, zijn ten alle tijden verboden op wedvluchten. Een beetje opmerkelijk was de speciale oproep aan de marathonspelers om zich hieraan te houden.

Ten aanzien van het spelplezier hoopt het bestuur binnenkort weer brainstormsessies met de leden te kunnen houden. Om een beter beeld te krijgen van mogelijke veranderingen qua uitslagen is er in het nieuwe contract met de Compuclub afgesproken een keuzemenu voor de uitslagen te ontwikkelen. Dit wordt een “landelijke praktijktest”, met niet alleen traditionele uitslag maar ook uitslagen van de beste hokprestatie 1:10, de beste hokprestatie gemiddeld aantal punten en beste hokprestatie aangewezen. Eind 2021 dient vervolgens de balans opgemaakt te worden. Het adagium van het bestuur hierbij: “Wat moet, dat moet. Knopen doorhakken, want doormodderen is geen optie. Iedereen tevreden houden lukt niet”.

Pensioendossier: Hier werd de verbazing uitgesproken dat het vorige bestuur er de afgelopen drie jaar niet in geslaagd was geen duidelijkheid te krijgen. Ook betreurt het NPO-bestuur het feit dat enkele voormalige bestuurders niet wensten mee te werken aan het onderzoek. De uitkomsten waren natuurlijk al bekend (extra kosten 300.000 Euro) maar de onzekerheid is nog groot. Ook staan nog gesprekken tussen de NPO-advocaat en de toenmalige pensioenadviseur gepland maar ook deze uitkomst is ongewis.

Hitteprotocol en Nieuw IWB. Het verantwoord vervoeren en lossen van duiven bij moeilijke omstandigheden is cruciaal voor de duiven, voor de liefhebber en maar ook maatschappelijk, aldus het bestuur. Ook ligt er een beleid van de overheid inzake het vervoeren van de dieren bij hoge temperaturen. Als de overheid dit beleid van toepassing verklaart op de duivensport zijn de gevolgen groot. Dit zou een flinke beperking met zich mee kunnen brengen voor het vliegen met duiven bij hogere temperaturen.

Daarom is het van belang dat de zelfregulering gehandhaafd kan blijven. Men ziet hiervoor drie pijlers: een geactualiseerd Hitteprotocol, NPO en de afdelingen volgen het Hitteprotocol en de vernieuwing van het IWB. Het hitteprotocol vormt een belangrijk signaal richting overheden en belangengroeperingen. Belangrijk is eenduidige uitvoering en goede uitleg over de te nemen besluiten indien het Hitteprotocol wordt toegepast. De genomen besluiten zijn bindend voor alle afdelingen en concoursen. Bij code rood afgekondigd door het IWB mag er niet gelost worden!

Het beleid werd unaniem aangenomen. Ik ben wel benieuwd hoe de gewone liefhebber hierop in de praktijk reageert.

Daarnaast toonde men het nieuwe portaal wedvluchtbegeleiding. Er lijkt meer informatie beschikbaar voor de afdelingen (en liefhebbers). Ook worden alle vluchtdata opslagen door Zimoa. De getoonde demo van het nieuwe vlucht begeleidingssysteem werkte niet helemaal zoals gepland. Beeld en geluid liepen niet gelijk maar het gaf toch een indruk welke informatie beschikbaar is.

De Olympiade. Deze zal zoveel mogelijk ter promotie van de duivensport in Nederland dienen. Dus ook gericht op niet duivenmelkers. Het definitieve besluit werd ruim gesteund ondanks de kritische column in het Neerlands Postduivenorgaan.

De drie leervluchten in het jonge duivenprogramma kennen geen verplichtend karakter en tellen nergens voor mee. Er kan een uitslag gemaakt worden maar ze blijven buiten de verschillende competities. Ook gelden ze dus niet voor de Olympiade.

Dopingbeleid – De controle start reeds dit komend vliegseizoen na enkele jaren zonder controles. Natuurlijk is een dopingbeleid noodzakelijk voor een eerlijke competitie maar vooral voor het welzijn van de duiven. Echter ook om aan de Olympiades te kunnen blijven deelnemen. Dit laatste was een dubbeltje op zijn kant. Echter weer een voorbeeld van het opzichtige falen van het vorige bestuur.

Mijn indruk is dat het bestuur tracht zo zorgvuldig mogelijk te werken, door pas tot vervolging over te gaan indien diverse experts de indruk hebben dat er daadwerkelijk sprake is van dopinggebruik.

Zeer interessant was dat het amendement van Afdeling 3 werd aangenomen. Hierdoor volgt publicatie en het ingaan van eventuele maatregelen pas nadat in de B-staal ook het gebruik van oneigenlijke stoffen is aangetoond heeft (of op het moment dat de liefhebber afziet van een contra-expertise). Het NPO-bestuur moet dus terug naar het laboratorium om te zien hoe te komen tot een kortere periode tussen de uitkomst van de A- en de B-staal.

Jammer was dat men de naam van het bedrijf dat de monsters gaat onderzoeken niet noemde. Het vullen van een database met de gevonden waarden en onderzoek naar de dopingachtige substanties in natuurlijke stoffen lijkt mij daarentegen wel weer een goede zaak.

Financien, secties en bestuursmodel. Deze onderwerpen NPO vormden feitelijk hamerstukken. Qua stemming blijft het verwonderlijk dat de Afdelingen bij punt 11a in grote getalen voor stemden. Door aanname van dit punt wordt namelijk behoorlijk getornd aan de autonomie van de afdelingen. Hetgeen tot voor kort een heilig huisje was. Door aanname van dit voorstel dienen de in de ledenraad genomen besluiten te worden opgevolgd door alle geledingen. In gewoon Nederlands, uitvoeren wat wordt afgesproken. Iets dat normaal klinkt maar in de duivensport niet normaal was.

Statuten en reglementen. Opvallend was dat deze door het vorige bestuur nog niet waren aangepast aan de eerder genomen besluiten. Ook hier bleek maar weer eens dat het vorige bestuur misschien wel een hoop lawaai maakte maar dat men essentiële zaken achterwege liet.

Neutralisatietijd en aanpassing 800 metergrens ZLU vluchten. Het punt over de neutralisatietijd kende mijns inziens een verrassende uitkomst. Ondanks dat slechts een klein deel van de deelnemers echt kans maakt op internationaal succes werd de wens van de ZLU om de neutralisatietijd aan te passen aan de internationale neutralisatie tijd aangenomen.

Een duidelijk nadeel voor de liefhebbers boven de rivieren als je het mij vraagt. Niet toevalligerwijs stemden de afdelingen beneden de rivieren allen voor dit voorstel. Waarom afdeling 8 dit voorstel steunde ontgaat mij even.

De impact van het niet handhaven van de 800 metergrens volgens de internationale rekenmethode is mij niet duidelijk.

De vraag die nu resteert is of de ZLU nu wel binnen de lijntjes gaat kleuren of dat men die toch wel enigszins eigenwijze Zuid Limburgse Unie blijft. De intenties van het huidige NPO-bestuur zijn duidelijk meer gericht op samenwerking dus de bal ligt nu bij de ZLU.

Gedragscode. Zoals mocht worden verwacht werd ook dit met bijna unanieme meerderheid aangenomen. De enige tegenstem kwam van afdeling 10, waar men een meer bottom up benadering wilde.

Het aannemen van de gedragscode betekent dat bij overtreding door alle geledingen binnen de duivensport hiervan melding gemaakt kan worden bij het Instituut Sportrechtspraak. De vragen die bij mij direct opkomen zijn: hoe zal dit in de praktijk worden uitgewerkt en hoe strikt zal de handhaving zijn?

samenwerken 3

Aan het eind van de verandering behandelde de secretaris ad interim nog een soort tussenbalans van behandelde zaken. Ook toonde hij een “to-do-list” voor de naaste toekomst. Er ligt duidelijk nog een behoorlijk pakket op het bordje van het bestuur. Gezien de voortvarendheid waarmee men tot op heden te werk gegaan is zal dit wel goed komen. Echter eenvoudig zal dit niet zijn gezien het hoge “hoofdpijn-gehalte” van de meeste onderwerpen.